โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ไทยเกรทสตีล จำกัด

ประกอบกิจการ คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อยู่ที่ พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-105-35/56ฉช

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยเกรทสตีล จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยเกรทสตีล จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0245555001311

ประกอบกิจการ: คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย

สถานที่ตี้ง: 168 7 – ทางหลวง 304 กม.19 หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 10500

เงินทุน: 55000000 บาท

คนงาน: 50 คน

แรงม้า: 691.5 แรงม้า

TSIC: 38211

วันที่ใบอนุญาต: 6 พฤศจิกายน 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 15000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 20000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 10000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 10000000 บาท