โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ไทยสเปเชี่ยลแก๊ส จำกัด

ประกอบกิจการ ซ่อมบำรุงท่อบรรจุก๊าซ อยู่ที่ สามโคก ปทุมธานี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-64(1)-16/56ปท

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยสเปเชี่ยลแก๊ส จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยสเปเชี่ยลแก๊ส จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0135538001988

ประกอบกิจการ: ซ่อมบำรุงท่อบรรจุก๊าซ

สถานที่ตี้ง: 100/38 1 สามโคก สามโคก ปทุมธานี 12160

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 06401

เงินทุน: 88141708 บาท

คนงาน: 15 คน

แรงม้า: 498.7 แรงม้า

TSIC: 25122

วันที่ใบอนุญาต: 10 ตุลาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 29241708 บาท

มูลค่าอาคาร: 12900000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 41000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 5000000 บาท