โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ไทยวอเตอร์แทงค์ จำกัด

ประกอบกิจการ กลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป และผลิตท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ อยู่ที่ พระประแดง สมุทรปราการ

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-64(13)-20/61สป

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยวอเตอร์แทงค์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยวอเตอร์แทงค์ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: กลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป และผลิตท่อไอเสียรถจักรยานยนต์

สถานที่ตี้ง: 80 5 บางหญ้าแพรก ปู่เจ้าสมิงพราย บางหญ้าแพรก พระประแดง สมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์: 089-153-3751

โรงงานประเภท: 06413

เงินทุน: 42600000 บาท

คนงาน: 5 คน

แรงม้า: 192 แรงม้า

TSIC: 25922

วันที่ใบอนุญาต: 10 เม.ย. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 40000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 600000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 2000000 บาท