โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ไทยซัมมิท พลาสเทค จำกัด

ประกอบกิจการ ทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น ชิ้นส่วนเครื่องใข้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นต้น อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ

 

เลขทะเบียนโรงงาน: ข3-53(1)-53/56สป

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยซัมมิท พลาสเทค จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยซัมมิท พลาสเทค จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0115556007119

ประกอบกิจการ: ทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น ชิ้นส่วนเครื่องใข้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นต้น

สถานที่ตี้ง: 4/3 1 บางนา-ตราด กม.16 บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 05301

เงินทุน: 469100000 บาท

คนงาน: 48 คน

แรงม้า: 1692 แรงม้า

TSIC: 22210

วันที่ใบอนุญาต: 11 พฤศจิกายน 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 2100000 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 188000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 279000000 บาท