โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท โหยว ไท่ คอสเมติกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอาง เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว แผ่นมาส์กหน้า อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20740161325623

ชื่อโรงงาน: บริษัท โหยว ไท่ คอสเมติกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โหวย ไท่ คอสเมติกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0105561141537

ทะเบียนเดิม: จ3-47(3)-6/62สค

ประกอบกิจการ: ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอาง เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว แผ่นมาส์กหน้า

สถานที่ตี้ง: 111/3 2 ท่าจีน เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 04703

เงินทุน: 26000000 บาท

คนงาน: 50 คน

แรงม้า: 293 แรงม้า

TSIC: 20232

วันที่ใบอนุญาต: 24 มิ.ย 2562

เริ่มดำเนินการ: 16 ก.ค. 2562

มูลค่าที่ดิน: 5000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 10000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 6000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 5000000 บาท