โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท โมดูลาร์ คอมพาวด์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตห้องเย็นสำเร็จรูป อุปกรณ์เครื่องทำความเย็นและห้องเย็น อยู่ที่ สูงเนิน นครราชสีมา

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-70-26/56นม

ชื่อโรงงาน: บริษัท โมดูลาร์ คอมพาวด์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โมดูล่าร์ คอมพาวด์ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0105525017864

ประกอบกิจการ: ผลิตห้องเย็นสำเร็จรูป อุปกรณ์เครื่องทำความเย็นและห้องเย็น

สถานที่ตี้ง: 0 19 มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา 30170

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 07000

เงินทุน: 85000000 บาท

คนงาน: 100 คน

แรงม้า: 235.5 แรงม้า

TSIC: 28160

วันที่ใบอนุญาต: 4 ตุลาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 10000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 50000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 20000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 5000000 บาท