โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท โปรซิงค์ อินเตอร์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพลาสติก อยู่ที่ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: ก2-53(1)-2/59

ชื่อโรงงาน: บริษัท โปรซิงค์ อินเตอร์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โปรซิงค์ อินเตอร์ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0105556044294

ประกอบกิจการ: ผลิตผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพลาสติก

สถานที่ตี้ง: 23 0 ร่มเกล้า 21 – คลองสามประเวศ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์: 02-7378734

โรงงานประเภท: 05301

เงินทุน: 2000000 บาท

คนงาน: 6 คน

แรงม้า: 44 แรงม้า

TSIC: 22210

วันที่ใบอนุญาต: 25 ม.ค. 2559

เริ่มดำเนินการ: 25 ม.ค. 2559

มูลค่าที่ดิน: 100000 บาท

มูลค่าอาคาร: 200000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1400000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 300000 บาท