โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด

ประกอบกิจการ ซ่อมรถยนต์ อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-95(1)-206/61สป

ชื่อโรงงาน: บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ซ่อมรถยนต์

สถานที่ตี้ง: 8/88 12 บางนา-ตราด บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์: 02-0208-811

โรงงานประเภท: 09501

เงินทุน: 377100000 บาท

คนงาน: 29 คน

แรงม้า: 67.5 แรงม้า

TSIC: 33121

วันที่ใบอนุญาต: 14 ธ.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 115000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 250000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2100000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 10000000 บาท