โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท โตโยต้าไทยเย็น จำกัด (สาขาปากช่อง)

ประกอบกิจการ ซ่อมตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยนต์ อยู่ที่ ปากช่อง นครราชสีมา

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-95(1)-72/56นม

ชื่อโรงงาน: บริษัท โตโยต้าไทยเย็น จำกัด (สาขาปากช่อง)

ผู้ประกอบการ: บริษัท โตโยต้าไทยเย็น จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 030554001554

ประกอบกิจการ: ซ่อมตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยนต์

สถานที่ตี้ง: 293 มิตรภาพ ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 30130

โทรศัพท์: 044 341 188

โรงงานประเภท: 09501

เงินทุน: 185700000 บาท

คนงาน: 37 คน

แรงม้า: 63.7 แรงม้า

TSIC: 33121

วันที่ใบอนุญาต: 25 เมษายน 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 90000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 90000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 3000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 2700000 บาท