โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

ประกอบกิจการ 22 อยู่ที่ กาญจนบุรี 71110

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-95(1)-70/55กจ

ชื่อโรงงาน: บริษัท โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: ซ่อมรถยนต์ – เคาะพ่นสีรถยนต์

ประกอบกิจการ: 22

สถานที่ตี้ง: 1 – แสงชูโต ท่าล้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110

โทรศัพท์: 09501

โรงงานประเภท: 250000000

เงินทุน: 50 บาท

คนงาน: 245.15 คน

แรงม้า: 50200 แรงม้า

TSIC: 21 พ.ค. 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 60000000

มูลค่าที่ดิน: 150000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 30000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 10000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท