โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท โคโค่ 1965 จำกัด

ประกอบกิจการ ทำไอศกรีม อยู่ที่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ2-12(11)-2/61ปข

ชื่อโรงงาน: บริษัท โคโค่ 1965 จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โคโค่ 1965 จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0775559002899

ประกอบกิจการ: ทำไอศกรีม

สถานที่ตี้ง: 368 5 ทับใต้ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทรศัพท์: 085-7222708

โรงงานประเภท: 01211

เงินทุน: 6150000 บาท

คนงาน: 18 คน

แรงม้า: 40 แรงม้า

TSIC: 10503

วันที่ใบอนุญาต: 19 ต.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 1500000 บาท

มูลค่าอาคาร: 1650000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท