โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท แอ๊บโซลูท ปาล์ม จำกัด

ประกอบกิจการ สกัดน้ำมันปาล์ม ทำน้ำมันปาล์มให้บริสุทธิ์ ไขมันพืช มาการีน และบรรจุน้ำมันปาล์ม อยู่ที่ บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-7(1)-5/59ปข

ชื่อโรงงาน: บริษัท แอ๊บโซลูท ปาล์ม จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท แอ๊บโซลูท ปาล์ม จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0105554085589

ประกอบกิจการ: สกัดน้ำมันปาล์ม ทำน้ำมันปาล์มให้บริสุทธิ์ ไขมันพืช มาการีน และบรรจุน้ำมันปาล์ม

สถานที่ตี้ง: 7 เพชรเกษม ทรายทอง บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 77170

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 00701

เงินทุน: 820000000 บาท

คนงาน: 150 คน

แรงม้า: 37124.19 แรงม้า

TSIC: 10491

วันที่ใบอนุญาต: 25 ม.ค. 2559

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 60000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 100000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 360000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 300000000 บาท