โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท แสงเจริญรุ่งเรือง จำกัด

ประกอบกิจการ 69 อยู่ที่ ศรีสะเกษ 33110

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-2(1)-20/55ศก

ชื่อโรงงาน: บริษัท แสงเจริญรุ่งเรือง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท แสงเจริญรุ่งเรือง จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: อบลดความชื้นข้าวเปลือก กำลังการผลิต 200 ตัน/วัน

ประกอบกิจการ: 69

สถานที่ตี้ง: 9 กันทรลักษ์-วารินชำราบ จานใหญ่ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110 045-634378

โทรศัพท์: 00201

โรงงานประเภท: 17400000

เงินทุน: 2 บาท

คนงาน: 104 คน

แรงม้า: 01403 แรงม้า

TSIC: 11 เม.ย. 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 400000

มูลค่าที่ดิน: 5000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 10000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท