โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท แกรนด์ อินเตอร์ ฟูดส์ จำกัด

ประกอบกิจการ ทำขนมปัง เบเกอรี่ อยู่ที่ บ้านไผ่ ขอนแก่น

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-10(1)-13/61ขก

ชื่อโรงงาน: บริษัท แกรนด์ อินเตอร์ ฟูดส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท แกรนด์ อินเตอร์ ฟูดส์ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0405559000961

ประกอบกิจการ: ทำขนมปัง เบเกอรี่

สถานที่ตี้ง: 111/11 3 มิตรภาพ บ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110

โทรศัพท์: 084-4644344

โรงงานประเภท: 01001

เงินทุน: 25000000 บาท

คนงาน: 84 คน

แรงม้า: 54 แรงม้า

TSIC: 10711

วันที่ใบอนุญาต: 3 ต.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 10000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 5000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 5000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 5000000 บาท