โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เอ-พลัส ซัพพลาย จำกัด

ประกอบกิจการ การทำเครื่องสำอาง หรือเครื่องปรุงแต่งร่างกาย อยู่ที่ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 50100008925627

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ-พลัส ซัพพลาย จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ-พลัส ซัพพลาย จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์:

ทะเบียนเดิม: ก2-47(3)-2/62

ประกอบกิจการ: การทำเครื่องสำอาง หรือเครื่องปรุงแต่งร่างกาย

สถานที่ตี้ง: 8 ฉลองกรุง 53 ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 04703

เงินทุน: 5000000 บาท

คนงาน: 24 คน

แรงม้า: 22 แรงม้า

TSIC: 20232

วันที่ใบอนุญาต: 11 ม.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ: 11 ม.ค. 2562

มูลค่าที่ดิน: 2000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 1000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท