โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เอ.จี .แมนุแฟคเจอริ่ง จำกัด

ประกอบกิจการ 549-1 อยู่ที่ กรุงเทพมหานคร 10150

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-53(5)-4/55

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ.จี .แมนุแฟคเจอริ่ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ.จี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: การผลิตเครื่องใช้จากพลาสติก เช่น ท่ออ่อน พีวีซี

ประกอบกิจการ: 549-1

สถานที่ตี้ง: – – บางขุนเทียน-ชายทะเล แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 02-416-0035

โทรศัพท์: 05305

โรงงานประเภท: 26300000

เงินทุน: 19 บาท

คนงาน: 387 คน

แรงม้า: 25201 แรงม้า

TSIC: 5 มี.ค. 2555

วันที่ใบอนุญาต: 16 มี.ค. 2555

เริ่มดำเนินการ: 18000000

มูลค่าที่ดิน: 5000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 2300000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท