โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จำกัด

ประกอบกิจการ โรงงานห้องเย็น อยู่ที่ บางเสาธง สมุทรปราการ

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 10110248825627

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์:

ทะเบียนเดิม: 3-92-48/62สป

ประกอบกิจการ: โรงงานห้องเย็น

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 2811,52648 1 เทพรัตน กม.21 ศีรษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง สมุทรปราการ 10570

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 09200

เงินทุน: 1300000000 บาท

คนงาน: 144 คน

แรงม้า: 2980.9 แรงม้า

TSIC: 52101

วันที่ใบอนุญาต: 26 ก.ย. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 13000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 672000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 586000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 29000000 บาท