โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เอ็คเซล อินดัสตรีส์(ไทยแลนด์) จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก เช่น ขวดนม ฝาครอบขวดนม แก้วน้ำหัดดื่ม ที่จับขวดนม ผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางสังเคราะห์ (ยางซิลิโคน) เช่น จุกนม จุกนมหลอก (Pacifier) หลอดดูดที่ใช้กับแก้วน้ำหัดดื่ม อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-53(5)-4/57สป

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็คเซล อินดัสตรีส์(ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็คเซล อินดัสตรีส์(ไทยแลยด์) จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก เช่น ขวดนม ฝาครอบขวดนม แก้วน้ำหัดดื่ม ที่จับขวดนม ผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางสังเคราะห์ (ยางซิลิโคน) เช่น จุกนม จุกนมหลอก (Pacifier) หลอดดูดที่ใช้กับแก้วน้ำหัดดื่ม

สถานที่ตี้ง: 999/103 20 บุญมีทรัพย์ บางพลี-ตำหรุ บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 05305

เงินทุน: 16107000 บาท

คนงาน: 20 คน

แรงม้า: 132.91 แรงม้า

TSIC: 22220

วันที่ใบอนุญาต: 14 มกราคม 2557

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 12920000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 3187000 บาท