โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เอ็กซ์ทราดิม จำกัด

ประกอบกิจการ ทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคารจากโลหะ เช่นโลหะแผ่นรัดลอน แป-ระแนง เป็นต้น อยู่ที่ คลองหลวง ปทุมธานี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-63(2)-6/57ปท

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็กซ์ทราดิม จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็กซ์ทราดิม จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0105533060773

ประกอบกิจการ: ทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคารจากโลหะ เช่นโลหะแผ่นรัดลอน แป-ระแนง เป็นต้น

สถานที่ตี้ง: 39 พหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 06302

เงินทุน: 30000000 บาท

คนงาน: 16 คน

แรงม้า: 130 แรงม้า

TSIC: 25111

วันที่ใบอนุญาต: 20 มกราคม 2557

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 6000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 6000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 8000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 10000000 บาท