โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เอเซียฟาร์ม แอนด์ ฟู้ดส์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตอาหารสัตว์ อยู่ที่ พนัสนิคม ชลบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20200156725626

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอเซียฟาร์ม แอนด์ ฟู้ดส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอเซียฟาร์ม แอนด์ ฟู้ดส์ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0115551008630

ทะเบียนเดิม: จ3-15(1)-8/62ชบ

ประกอบกิจการ: ผลิตอาหารสัตว์

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 39884 4 นาวังหิน พนัสนิคม ชลบุรี 20140

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 01501

เงินทุน: 63000000 บาท

คนงาน: 22 คน

แรงม้า: 456 แรงม้า

TSIC: 10801

วันที่ใบอนุญาต: 19 มิ.ย 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 45000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 5000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 8000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 5000000 บาท