โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เอเชีย บางกอก สตีล จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตตะแกรงเหล็กไวร์เมช อยู่ที่ บางเสาธง สมุทรปราการ

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20110075625627

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอเชีย บางกอก สตีล จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอเชีย บางกอก สตีล จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์:

ทะเบียนเดิม: จ3-64(5)-1/62สป

ประกอบกิจการ: ผลิตตะแกรงเหล็กไวร์เมช

สถานที่ตี้ง: 50/10 1 บางนา-ตราด กม.22 ศีรษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง สมุทรปราการ 10570

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 06405

เงินทุน: 20864000 บาท

คนงาน: 5 คน

แรงม้า: 181.5 แรงม้า

TSIC: 25951

วันที่ใบอนุญาต: 21 มี.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 864000 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 10000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 10000000 บาท