โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เอส วาย รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ ทำผลิตภัณฑ์ยางเพื่อเป็นชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20110022925625

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอส วาย รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอส วาย รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์:

ทะเบียนเดิม: จ3-52(4)-5/62สป

ประกอบกิจการ: ทำผลิตภัณฑ์ยางเพื่อเป็นชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

สถานที่ตี้ง: 888/30 โครงการTIP5 เลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ บางปลา บางพลี สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 05204

เงินทุน: 69190000 บาท

คนงาน: 41 คน

แรงม้า: 408.72 แรงม้า

TSIC: 22199

วันที่ใบอนุญาต: 28 ม.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 41190000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 28000000 บาท