โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เอส.ที.ซี. ควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่ บางละมุง ชลบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-58(1)-1/57ชบ

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอส.ที.ซี. ควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอส.ที.ซี. ควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0205556014173

ประกอบกิจการ: ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ

สถานที่ตี้ง: 9/47 4 ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี 20150

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 05801

เงินทุน: 11500000 บาท

คนงาน: 10 คน

แรงม้า: 163.14 แรงม้า

TSIC: 23953

วันที่ใบอนุญาต: 2 มกราคม 2557

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 500000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 6000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 5000000 บาท