โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด (สาขาจักราช)

ประกอบกิจการ ผลิตของเล่นเด็กจากผ้าทุกชนิด บุในหมวกกันน๊อค และชิ้นส่วนยานยนต์ ทำผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ต่าง ๆ และทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก หนังแท้ หนังเทียม เป็นเครื่องใช้ต่าง ๆ อยู่ที่ จักราช  นครราชสีมา

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-28(1)-2/58นม

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด (สาขาจักราช)

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด (สาขาจักราช)

ทะเบียนพาณิชย์: 0105530010295

ประกอบกิจการ: ผลิตของเล่นเด็กจากผ้าทุกชนิด บุในหมวกกันน๊อค และชิ้นส่วนยานยนต์ ทำผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ต่าง ๆ และทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก หนังแท้ หนังเทียม เป็นเครื่องใช้ต่าง ๆ

สถานที่ตี้ง: 146 14 จักราช จักราช นครราชสีมา 30230

โทรศัพท์: 044-399915,081-2557618

โรงงานประเภท: 02801

เงินทุน: 1653820 บาท

คนงาน: 164 คน

แรงม้า: 66.48 แรงม้า

TSIC: 14111

วันที่ใบอนุญาต: 8-Jan-58

เริ่มดำเนินการ: 26-Jan-58

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 53820 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 600000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท