โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เอช ซี แวคคั่ม เทคโนโลยี จำกัด

ประกอบกิจการ ชุบเคลือบผิวโลหะ อโลหะด้วยระบบสูญญากาศ เช่น จิวเวลรี่ , เฟอร์นิเจอร์ , เครื่องครัว, ชิ้นส่วนยานยนต์, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ , เซรามิค , เครื่องแก้ว ฯ อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20740015825620

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอช ซี แวคคั่ม เทคโนโลยี จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอช ซี แวคคั่ม เทคโนโลยี จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0105554129641

ทะเบียนเดิม: จ3-100(5)-1/62สค

ประกอบกิจการ: ชุบเคลือบผิวโลหะ อโลหะด้วยระบบสูญญากาศ เช่น จิวเวลรี่ , เฟอร์นิเจอร์ , เครื่องครัว, ชิ้นส่วนยานยนต์, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ , เซรามิค , เครื่องแก้ว ฯ

สถานที่ตี้ง: 99/226 2 พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 10005

เงินทุน: 21600000 บาท

คนงาน: 27 คน

แรงม้า: 236 แรงม้า

TSIC: 25921

วันที่ใบอนุญาต: 21 ม.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 5300000 บาท

มูลค่าอาคาร: 6300000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 7500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 2500000 บาท