โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เหลียงเสิ้น อีเนอจี้ จำกัด

ประกอบกิจการ นำยางรถที่ใช้แล้วมาผลิตเป็นน้ำมันเตาและผงคาร์บอนโดยผ่านกระบวนการไพโรไลซิส อยู่ที่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-106-27/56สป

ชื่อโรงงาน: บริษัท เหลียงเสิ้น อีเนอจี้ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เหลียงเสิ้น อีเนอจี้ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0105550113201

ประกอบกิจการ: นำยางรถที่ใช้แล้วมาผลิตเป็นน้ำมันเตาและผงคาร์บอนโดยผ่านกระบวนการไพโรไลซิส

สถานที่ตี้ง: 555/5 3 เทศบาลบางปู 121 สุขุมวิท บางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 10600

เงินทุน: 160000000 บาท

คนงาน: 24 คน

แรงม้า: 765.1 แรงม้า

TSIC: 38000

วันที่ใบอนุญาต: 2 ธันวาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 145000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 15000000 บาท