โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เฟาเดอร์ แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ ตัดเหล็ก ทำข้อต่อ ข้องอ ทำเกลียว อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-64(12)-45/56สป

ชื่อโรงงาน: บริษัท เฟาเดอร์ แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เฟาเดอร์ แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ตัดเหล็ก ทำข้อต่อ ข้องอ ทำเกลียว

สถานที่ตี้ง: 104/49 12 รัตนโชค 12 ธนสิทธิ์ บางปลา บางพลี สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 06412

เงินทุน: 5070000 บาท

คนงาน: 10 คน

แรงม้า: 78 แรงม้า

TSIC: 25999

วันที่ใบอนุญาต: 25 ตุลาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 70000 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 4000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท