โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เบสท์คันทรี (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ 184 อยู่ที่ อุบลราชธานี 34190

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-42(2)-1/55อบ

ชื่อโรงงาน: บริษัท เบสท์คันทรี (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เบสท์คันทรี (ประเทศไทย) จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: แบ่งบรรจุซิตริก แอซิด และอะซิติก แอซิด

ประกอบกิจการ: 184

สถานที่ตี้ง: 16 วาริน-กันทรลักษ์ โนนผึ้ง วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์: 04202

โรงงานประเภท: 4100000

เงินทุน: 10 บาท

คนงาน: 8.5 คน

แรงม้า: 63020 แรงม้า

TSIC: 19 มี.ค. 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 0

มูลค่าที่ดิน: 2000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 100000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท