โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เนอร์เชอแคร์ จำกัด

ประกอบกิจการ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้การทำภาชนะบรรจุ เช่นถุงหรือกระสอบ อยู่ที่ เมืองนครปฐม นครปฐม

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-53(4)-56/56นฐ

ชื่อโรงงาน: บริษัท เนอร์เชอแคร์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เนอร์เชอแคร์ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้การทำภาชนะบรรจุ เช่นถุงหรือกระสอบ

สถานที่ตี้ง: 49/3 1 บ้านหนองสะพาน-วัดทุ่งรี มาลัยแมน-กำแพงแสน ทัพหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม 73000

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 05304

เงินทุน: 7000000 บาท

คนงาน: 13 คน

แรงม้า: 290 แรงม้า

TSIC: 22220

วันที่ใบอนุญาต: 8 พฤศจิกายน 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 1000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 1000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 4000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท