โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เทรเชอร์ โปรดักส์ จำกัด

ประกอบกิจการ ตัด หรือการเย็บ เข็มขัด กระเป๋า พวงกุญแจ จากหนังสัตว์ อยู่ที่ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-28(1)-28/61

ชื่อโรงงาน: บริษัท เทรเชอร์ โปรดักส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เทรเชอร์ โปรดักส์ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0205557034607

ประกอบกิจการ: ตัด หรือการเย็บ เข็มขัด กระเป๋า พวงกุญแจ จากหนังสัตว์

สถานที่ตี้ง: 1033 ประชาพัฒนา ทับยาว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์: 02-1367082

โรงงานประเภท: 02801

เงินทุน: 45416000 บาท

คนงาน: 58 คน

แรงม้า: 23.3 แรงม้า

TSIC: 14111

วันที่ใบอนุญาต: 25 ธ.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 2016000 บาท

มูลค่าอาคาร: 8400000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 5000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 30000000 บาท