โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เจ แอนด์ จี อินดัสเทรียล จำกัด

ประกอบกิจการ ทำอุปกรณ์รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เช่น เหล็กดัดท่อไอเสียรถยนต์ ฝาโซ่รถจักรยานยนต์ อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20110228525625

ชื่อโรงงาน: บริษัท เจ แอนด์ จี อินดัสเทรียล จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เจ แอนด์ จี อินดัสเทรียล จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์:

ทะเบียนเดิม: จ3-77(2)-29/62สป

ประกอบกิจการ: ทำอุปกรณ์รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เช่น เหล็กดัดท่อไอเสียรถยนต์ ฝาโซ่รถจักรยานยนต์

สถานที่ตี้ง: 8/14 11 เทพารักษ์ บางปลา บางพลี สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์: 02-312-2152-4

อีเมล:

โรงงานประเภท: 07702

เงินทุน: 12000000 บาท

คนงาน: 117 คน

แรงม้า: 195 แรงม้า

TSIC: 29309

วันที่ใบอนุญาต: 5 ก.ย. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 4300000 บาท

มูลค่าอาคาร: 3500000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 3200000 บาท