โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เจ.เจ.สตีล จำกัด

ประกอบกิจการ ทำภาชนะบรรจุจากโลหะ อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-64(1)-2/60สค

ชื่อโรงงาน: บริษัท เจ.เจ.สตีล จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เจ.เจสตีล จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0745548002469

ประกอบกิจการ: ทำภาชนะบรรจุจากโลหะ

สถานที่ตี้ง: 110 5 เอกชัย บางน้ำจืด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 06401

เงินทุน: 39000000 บาท

คนงาน: 75 คน

แรงม้า: 364.32 แรงม้า

TSIC: 25949

วันที่ใบอนุญาต: 27 มกราคม 2560

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 8000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 20000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 6000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 5000000 บาท