โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เคมเซิร์ฟ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตสบู่เหลว สารสำหรับชำระล้าง ขัดถู และสารฆ่าเชื้อโรค อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20740226125620

ชื่อโรงงาน: บริษัท เคมเซิร์ฟ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เคมเซิร์ฟ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0745546002038

ทะเบียนเดิม: จ3-47(1)-8/62สค

ประกอบกิจการ: ผลิตสบู่เหลว สารสำหรับชำระล้าง ขัดถู และสารฆ่าเชื้อโรค

สถานที่ตี้ง: 60/8 9 คลองมะเดื่อ10 เศรษฐกิจ1 คลองมะเดื่อ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์: 02-8094186

อีเมล:

โรงงานประเภท: 04701

เงินทุน: 33508700 บาท

คนงาน: 14 คน

แรงม้า: 66.56 แรงม้า

TSIC: 20231

วันที่ใบอนุญาต: 2 ก.ย. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 8300250 บาท

มูลค่าอาคาร: 12408450 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 7800000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 5000000 บาท