โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เคบีเอฟ อินเตอร์แพ็ค จำกัด

ประกอบกิจการ ทำภาชนะบรรจุเครื่องสำอาง เช่น หลอดพลาสติก ขวดพลาสติก ฝาพลาสติก อยู่ที่ กระทุ่มแบน  สมุทรสาคร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-53(4)-23/57สค

ชื่อโรงงาน: บริษัท เคบีเอฟ อินเตอร์แพ็ค จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เคบีเอฟ อินเตอร์แพ็ค จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0105547030171

ประกอบกิจการ: ทำภาชนะบรรจุเครื่องสำอาง เช่น หลอดพลาสติก ขวดพลาสติก ฝาพลาสติก

สถานที่ตี้ง: 228 1 แคราย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 05304

เงินทุน: 92000000 บาท

คนงาน: 58 คน

แรงม้า: 452.38 แรงม้า

TSIC: 22220

วันที่ใบอนุญาต: 16 มิ.ย 2557

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 24000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 15000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 50000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 3000000 บาท