โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เคที โพรเทค จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตและผสมปรุงแต่งเคมีเกษตร อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-43(1)-25/61สค

ชื่อโรงงาน: บริษัท เคที โพรเทค จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เคที โพรเทค จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0105555162781

ประกอบกิจการ: ผลิตและผสมปรุงแต่งเคมีเกษตร

สถานที่ตี้ง: 99/126 2 ท่าเสา กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 04301

เงินทุน: 40500000 บาท

คนงาน: 21 คน

แรงม้า: 69.91 แรงม้า

TSIC: 20121

วันที่ใบอนุญาต: 12 ธ.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 32500000 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 3000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 5000000 บาท