โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท อู่ทองผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต อาทิ แผ่นพื้นสำเร็จ , เสาเข็ม , ท่อคอนกรีตอัดแรง , บล๊อกซีแพค อยู่ที่ อู่ทอง สุพรรณบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-58(1)-271/56สพ

ชื่อโรงงาน: บริษัท อู่ทองผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อู่ทองผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0725556000151

ประกอบกิจการ: ผลิตภัณฑ์คอนกรีต อาทิ แผ่นพื้นสำเร็จ , เสาเข็ม , ท่อคอนกรีตอัดแรง , บล๊อกซีแพค

สถานที่ตี้ง: 298 11 หนองโอ่ง อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160

โทรศัพท์: 035-565848

โรงงานประเภท: 05801

เงินทุน: 14000000 บาท

คนงาน: 6 คน

แรงม้า: 58 แรงม้า

TSIC: 23953

วันที่ใบอนุญาต: 14 พฤศจิกายน 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 6045000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 6955000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท