โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท อีซูซุหนองบัวลำภู จำกัด สาขาศรีบุญเรือง

ประกอบกิจการ 149 อยู่ที่ หนองบัวลำภู 39180

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-95(1)-65/55นภ

ชื่อโรงงาน: บริษัท อีซูซุหนองบัวลำภู จำกัด สาขาศรีบุญเรือง

ผู้ประกอบการ:

ทะเบียนพาณิชย์: ซ่อมรถยนต์

ประกอบกิจการ: 149

สถานที่ตี้ง: 1 ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 39180

โทรศัพท์: 09501

โรงงานประเภท: 23800000

เงินทุน: 5 บาท

คนงาน: 23.5 คน

แรงม้า: 50200 แรงม้า

TSIC: 16 พ.ค. 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 3000000

มูลค่าที่ดิน: 10000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 800000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 10000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท