โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ออโรร่า เชอร์รี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประกอบกิจการ สกัดน้ำมันปาล์ม อยู่ที่ นครไทย พิษณุโลก

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-7(1)-12/61พล

ชื่อโรงงาน: บริษัท ออโรร่า เชอร์รี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ออโรร่า เชอร์รี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0105553088452

ประกอบกิจการ: สกัดน้ำมันปาล์ม

สถานที่ตี้ง: 246 13 นาบัว นครไทย พิษณุโลก 65120

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 00701

เงินทุน: 49000000 บาท

คนงาน: 15 คน

แรงม้า: 144 แรงม้า

TSIC: 10491

วันที่ใบอนุญาต: 17 ต.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 2000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 4000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 38000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 5000000 บาท