โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท หงษ์เฉียว จิวเวลรี่ จำกัด

ประกอบกิจการ 7/200-203-220 อยู่ที่ กรุงเทพมหานคร 10160

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-84(1)-1/55

ชื่อโรงงาน: บริษัท หงษ์เฉียว จิวเวลรี่ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท หงษ์เฉียว จิวเวลรี่ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: ผลิตเครื่องประดับด้วย เงิน ทองคำ และอัญมณี

ประกอบกิจการ: 7/200-203-220

สถานที่ตี้ง: 1 เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์: 08401

โรงงานประเภท: 16000000

เงินทุน: 70 บาท

คนงาน: 58.08 คน

แรงม้า: 36911 แรงม้า

TSIC: 20 กุมภาพันธ์ 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 5000000

มูลค่าที่ดิน: 5000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 3000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 3000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท