โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท สุพรชัย จำกัด

ประกอบกิจการ เคลือบเงาของผิวกระดาษ ขึ้นรูปกระดาษ ปั๊มนูนกระดาษเคลือบ ปั๊มทองเคบนแผ่นกระดาษ อยู่ที่ บางเสาธง สมุทรปราการ

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-40(1)-1/57สป

ชื่อโรงงาน: บริษัท สุพรชัย จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สุพรชัย จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: เคลือบเงาของผิวกระดาษ ขึ้นรูปกระดาษ ปั๊มนูนกระดาษเคลือบ ปั๊มทองเคบนแผ่นกระดาษ

สถานที่ตี้ง: 30/1 4 สุชัย 4 ศรีวารีน้อย-ลาดกระบัง ศรีษะจรเข้น้อย บางเสาธง สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์: 0-24026623

โรงงานประเภท: 04001

เงินทุน: 129600000 บาท

คนงาน: 225 คน

แรงม้า: 484 แรงม้า

TSIC: 23991

วันที่ใบอนุญาต: 23 มกราคม 2557

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 36000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 33600000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 60000000 บาท