โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท สามชัย พลาสติก รีไซเคิล จำกัด

ประกอบกิจการ 117/12 อยู่ที่ สมุทรสาคร 74110

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-53(9)-13/55สค

ชื่อโรงงาน: บริษัท สามชัย พลาสติก รีไซเคิล จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สามชัย พลาสติก รีไซเคิล จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: ล้าง บด ย่อยพลาสติก

ประกอบกิจการ: 117/12

สถานที่ตี้ง: 1 แคราย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์: 05309

โรงงานประเภท: 2000000

เงินทุน: 66 บาท

คนงาน: 85 คน

แรงม้า: 37200 แรงม้า

TSIC: 4 ก.ค. 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 0

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 1200000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 800000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท