โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท สวนอุตสาหกรรม มังกรทองชลบุรี จำกัด

ประกอบกิจการ ทำเครื่องใช้หรือชิ้นส่วนดังกล่าวจากพลาสติก ทำเม็ดพลาสติกเกรดบี บด หรือย่อยพลาสติก อยู่ที่ หนองใหญ่ ชลบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20200170925624

ชื่อโรงงาน: บริษัท สวนอุตสาหกรรม มังกรทองชลบุรี จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สวนอุตสาหกรรม มังกรทองชลบุรี จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 010555916767

ทะเบียนเดิม: จ3-53(1)-43/62ชบ

ประกอบกิจการ: ทำเครื่องใช้หรือชิ้นส่วนดังกล่าวจากพลาสติก ทำเม็ดพลาสติกเกรดบี บด หรือย่อยพลาสติก

สถานที่ตี้ง: 888/6 2 เขาซก หนองใหญ่ ชลบุรี 20190

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 05301

เงินทุน: 53000000 บาท

คนงาน: 53 คน

แรงม้า: 484.14 แรงม้า

TSIC: 22210

วันที่ใบอนุญาต: 3 ก.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 40000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 3000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 10000000 บาท