โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท สยาม โกลด์ แลบ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตเครื่องสำอาง สิ่งปรุงแต่งร่างกาย สบู่ แชมพู ยาสีฟัน อยู่ที่ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20130025925620

ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม โกลด์ แลบ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สยาม โกลด์ แลบ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0105557133835

ทะเบียนเดิม: จ3-47(3)-1/62ปท

ประกอบกิจการ: ผลิตเครื่องสำอาง สิ่งปรุงแต่งร่างกาย สบู่ แชมพู ยาสีฟัน

สถานที่ตี้ง: โฉลดที่ดินเลขที่ 46931,46932,46933 2 หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 04703

เงินทุน: 32000000 บาท

คนงาน: 20 คน

แรงม้า: 398.48 แรงม้า

TSIC: 20232

วันที่ใบอนุญาต: 30 ม.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 10000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 10000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 10000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 2000000 บาท