โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท สยาม อควาเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตกล่องลวดตาข่ายเกเบี้ยน กล่องแมทเทรส อยู่ที่ เขาย้อย เพชรบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-63(1)-2/61พบ

ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม อควาเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สยาม อควาเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ผลิตกล่องลวดตาข่ายเกเบี้ยน กล่องแมทเทรส

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 6788 1 ดอนทราย-เขาพระ ทับคาง เขาย้อย เพชรบุรี 76140

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท:

เงินทุน: 06301 บาท

คนงาน: 40000000 คน

แรงม้า: 20 แรงม้า

TSIC: 363.6

วันที่ใบอนุญาต: 25111

เริ่มดำเนินการ: 28 ก.พ. 2561

มูลค่าที่ดิน: บาท

มูลค่าอาคาร: 5000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 17000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 8000000 บาท