โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท สยาม สเน็ก ฟาร์ม จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตยาแผนโบราณ ผลิตเสริมอาหาร อยู่ที่ บางกรวย นนทบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-46(1)-6/61นบ

ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม สเน็ก ฟาร์ม จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สยาม สเน็ก ฟาร์ม จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0105554157571

ประกอบกิจการ: ผลิตยาแผนโบราณ ผลิตเสริมอาหาร

สถานที่ตี้ง: 88/99 1 รุ่งอรุณ ฉลองราชย์ 50 ปี ศาลากลาง บางกรวย นนทบุรี 11130

โทรศัพท์: 094 7952666

โรงงานประเภท: 04601

เงินทุน: 31000000 บาท

คนงาน: 10 คน

แรงม้า: 60.5 แรงม้า

TSIC: 21001

วันที่ใบอนุญาต: 26 มิ.ย 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 13000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 14000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 2000000 บาท