โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท สยามเคหะมินิแฟค จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตท่อพลาสติกสำหรับร้อยสายไฟและชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ทำจากโลหะ อยู่ที่ สามโคก ปทุมธานี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20130240425620

ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามเคหะมินิแฟค จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามเคหะมินิแฟค จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0115533002986

ทะเบียนเดิม: จ3-53(5)-92/62ปท

ประกอบกิจการ: ผลิตท่อพลาสติกสำหรับร้อยสายไฟและชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ทำจากโลหะ

สถานที่ตี้ง: 41, 41/1 4 ท้ายเกาะ สามโคก ปทุมธานี 12160

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 05305

เงินทุน: 16000000 บาท

คนงาน: 11 คน

แรงม้า: 297.5 แรงม้า

TSIC: 22230

วันที่ใบอนุญาต: 18 ก.ย. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 5000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 5000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 5000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท