โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท สยามพลังงานทดแทน จำกัด (สถานี 2)

ประกอบกิจการ ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 1 เมกะวัตต์ อยู่ที่ บ้านม่วง สกลนคร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-88-122/56สน

ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามพลังงานทดแทน จำกัด (สถานี 2)

ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามพลังงานทดแทน จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0435555000380

ประกอบกิจการ: ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 1 เมกะวัตต์

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 6219 เลขที่ดิน 8 ม่วง บ้านม่วง สกลนคร 47140

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 08800

เงินทุน: 112250000 บาท

คนงาน: 11 คน

แรงม้า: 3188.2 แรงม้า

TSIC: 27909

วันที่ใบอนุญาต: 7 ตุลาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 2500000 บาท

มูลค่าอาคาร: 15000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 91750000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 3000000 บาท