โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท สยามซิตี้กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ประกอบกิจการ ตัด พับ เจาะ เชื่อมโลหะทั่วไป อยู่ที่ ลำลูกกา  ปทุมธานี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-64(12)-1/58ปท

ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามซิตี้กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามซิตี้กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0105537066385

ประกอบกิจการ: ตัด พับ เจาะ เชื่อมโลหะทั่วไป

สถานที่ตี้ง: 99/3 20 นิมิตใหม่ ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 06412

เงินทุน: 26000000 บาท

คนงาน: 40 คน

แรงม้า: 120.8 แรงม้า

TSIC: 25999

วันที่ใบอนุญาต: 16-Jan-58

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 5500000 บาท

มูลค่าอาคาร: 10000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 10000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 500000 บาท