โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท สงขลา เจ.เอส.การช่าง จำกัด

ประกอบกิจการ กลึง เจาะ คว้าน เจียน เชื่อมโลหะ อยู่ที่ เมืองสงขลา สงขลา

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-64(13)-65/56สข

ชื่อโรงงาน: บริษัท สงขลา เจ.เอส.การช่าง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สงขลา เจ.เอส.การช่าง จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0905555001004

ประกอบกิจการ: กลึง เจาะ คว้าน เจียน เชื่อมโลหะ

สถานที่ตี้ง: 647/2 ไทรบุรี บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 06413

เงินทุน: 29800000 บาท

คนงาน: 13 คน

แรงม้า: 74 แรงม้า

TSIC: 28221

วันที่ใบอนุญาต: 7 ตุลาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 20000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 4000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 5000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 800000 บาท