โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท สก๊อต เพ้นท์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายสีพ่นรถยนต์ สีทาบ้าน สีที่ใช้ในอุตสาหกรรมทุกชนิด รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งรถยนต์ทุกชนิด อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-45(1)-8/56สค

ชื่อโรงงาน: บริษัท สก๊อต เพ้นท์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สก๊อต เพ้นท์ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0745556004068

ประกอบกิจการ: ผลิตและจำหน่ายสีพ่นรถยนต์ สีทาบ้าน สีที่ใช้ในอุตสาหกรรมทุกชนิด รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งรถยนต์ทุกชนิด

สถานที่ตี้ง: 219 10 เลียบคลองหมื่นปรารมย์ คลองมะเดื่อ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 04501

เงินทุน: 12000000 บาท

คนงาน: 30 คน

แรงม้า: 185 แรงม้า

TSIC: 20221

วันที่ใบอนุญาต: 16 ธันวาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 6000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 3000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 2000000 บาท